SKY DOME RESOTEL

Sky Dome Resotel : Member Card


ข้อกำหนดการใช้บัตรสมาชิกและการเข้าพักที่ สกาย โดม รีโซเทล

 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 • ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
 • โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพักและห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในรีสอร์ท
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคารรีสอร์ท ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้
 • ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่นทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของรีสอร์ท
 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 • ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ของวันที่เข้าพัก   Check out ไม่เกิน 12:00 น.ของวันถัดไป
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 • 1ห้องพักปกติ เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0- 5 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม (1 ห้องต้องมีเด็กไม่เกิน 1 คน)และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 • บัตรสมาชิกจะกันเงินไว้ 1,000 บาท เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย ไม่สามารถนำไปชำระเป็นค่าห้องพักหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อสมาชิกผู้ที่ทำการลงทะเบียนในตอนแรกนำบัตรมาคืนและทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกเท่านั้น
 • เมื่อลูกค้าเข้าพัก Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก บัตรจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่มีการ Check out
 • ลูกค้าต้องตรวจสอบยอดเงินในบัตรด้วยตนเอง หากพบว่ายอดเงินคงเหลือผิดปกติต้องแจ้งให้พนักงานตรวจสอบภายใน 48ชั่วโมง นับจากวันที่ทางรีสอร์ทแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรของท่านตัดชำระค่าบริการ มิฉะนั้นทางรีสอร์ทถือว่าท่านยอมรับยอดเงินแล้ว
 • กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อท่าน Check out ตามวันเวลาที่กำหนด และไม่ปรากฏว่ามีค่าอาหารเครื่องดื่ม หรือค่าเสียหาย (ถ้ามี ตามราคาที่รีสอร์ทกำหนด) ทางรีสอร์ทจะทำการส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบเพื่อตรวจสอบภายใน 48ชั่วโมง มิฉะนั้นทางรีสอร์ทถือว่าท่านยอมรับยอดเงินแล้วและหากพบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าเงินประกันที่ทางรีสอร์ทได้เก็บไว้ทางสมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ทางรีสอร์ทด้วย
 • กรณีที่ลูกค้าสมาชิกจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 3 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้
 • ในกรณีบัตรหาย ทางสมาชิกต้องแจ้งแก่ทางรีสอร์ท อย่างเร็วที่สุดเพื่อการระงับการใช้บัตรสมาชิกและทำการออกบัตรใหม่ (ค่าใช้จ่าย 300 บาท) ให้ท่านภายใน 7 วัน และหากมีผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ สมาชิกจะแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบก่อนที่จะทำการ Check in หรือหากสมาชิกยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของท่านมาใช้บริการ ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นการใช้บริการของท่านสมาชิกเองSky Dome Resotel Membership Terms and Conditions

 • The resort is pleased to serve guests with well-furnished accommodation; but any damaged or lost personal belonging is beyond our responsibility. Please take care of your valuable items.
 • The resort allocates our space to offer guests the convenient parking; but does not cover any costs associated with any damages or missing property occurring to the vehicle.
 • Illegal or immoral action, including playing gambling, sex trafficking and etc. is strictly prohibited.
 • Please keep clean to public and in-room areas. Guest pets are not allowed.
 • Please keep silence. According to our tolerance policy, we will refuse to admit or refuse service or accommodation or may remove a person who while on the premises of the hotel acts in an obviously intoxicated or disorderly manner, destroys or threatens to destroy resort property, or causes or threatens to cause a public disturbance.
 • At the Skydome Resotel, all guest rooms and public spaces are 100% non-smoking. There is designated smoking area outside of the building.
 • Inflammables, hazardous materials, narcotic, and other illegal objects are strictly prohibited.
 • Smelly object i.e. Durian is not allowed to be kept in the room or even in the resort area.
 • Adapter must be applied with all electric appliances which require different range of Watts to be used in Thailand.
 • Check-in at 14.00 hrs and Check-out before noon (12.00 hrs).
 • Exceeding check-out time, during 13.00 – 16.00 hrs, will result in extra charge at 50% of room rate.
 • Full room charge of an extra night shall be applied to the check-out done later than 16.00 hrs.
 • The resort limits the number of persons to be occupied in a particular guest room at 2 persons.  A child under 5 years of age stays complimentary in a room with parents without any charge and the maximum number of children per room is one. The resort will only allow registered guests to use its facilities and does not allow an unregistered guest to stay overnight at the hotel.
 • The resort reserves the right to keep 1,000 THB from the member account for damage deposit, which cannot be counted as payment for room or other service charges. Member will get full amount of this damage deposit in return ONLY when the member returns the membership card to the resort and terminates his/her membership.
 • For the modification of check-out date and time after arrival without prior notification, the resort reserves the right to apply additional charge, according to the number of modified nights, to member by deducting the incurred amount of expense from the member account.
 • The member must monitor the account balance by him/herself; whilst the resort will acknowledge the member through phone every time when the member account is charged. If the balance shows signs of fraud or suspicious activity, please urgently contact the resort to verify your account within 48 hours after receiving notification from the resort; otherwise, the resort will assume that you accept the reported balance as the correct amount.
 • In an event of additional incurred charges for food and beverage or damage of property to be found after the date of check-out, the resort will send SMS notifying a member within 24 hours. If you suspect for the additional charges, please contact the resort to verify it within 48 hours; otherwise, the resort will assume that you accept this incurred charge. If the cost of additional incurred charge is greater than the deposit amount, the member shall be responsible for the exceeding amount.
 • In the event of cancellation received less than 3 days prior to the arrival, 100% retention will be charged on the reserved room rate.  
 • In case of lost membership card, the member must notify this loss to the resort immediately to invalidate the card. The new card shall be replaced within 7 days with the charge of 300 THB. The card is transferable ONLY when the member notifies the resort prior to the date of check-in. If the member allows another person to use the membership card on his/her behalf, the resort will consider that all incurred charges shall be borne by the member.