SKY DOME RESOTEL

Sky Dome Resotel


ข้อกำหนดการเข้าพักที่ สกาย โดม รีโซเทล

 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเองหากมีสิ่งของสูญหายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 • ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
 • โปรดรักษาความสะอาดภายในอาคารและห้องพักและห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำสิ่งที่เป็นการรำคาญรบกวนผู้อื่น ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ทและห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในรีสอร์ท
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้
 • ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่นทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของรีสอร์ท
 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 • ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ของวันที่เข้าพัก   Check out ไม่เกิน 12:00 น.ของวันถัดไป
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 • Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 • 1 ห้องพักปกติ เข้าพักได้ ไม่เกิน 2 คน เด็กอายุ 0- 5 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม (1 ห้องต้องมีเด็กไม่เกิน 1 คน) และห้ามนำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาล
 • ทางผู้เข้าพักจะต้องวางเงินประกันห้องพักไว้ตามจำนวนที่ทางรีสอร์ทกำหนดของการเข้าพักในแต่ละขนาดห้อง เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย เมื่อท่าน Check out ตามวันเวลาที่กำหนด และไม่ปรากฏค่าอาหารเครื่องดื่ม หรือค่าเสียหาย (ถ้ามี ตามราคาที่รีสอร์ทกำหนด) ทางรีสอร์ทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้เฉพาะแก่ผู้ที่ทำการลงทะเบียนเข้าพักในตอนแรกเท่านั้น และหากพบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าเงินประกันที่ทางรีสอร์ทได้เก็บไว้ทางผู้เข้าพักจะต้องชำระเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ทางรีสอร์ทด้วย
 • เมื่อลูกค้า Check in แล้วหากลูกค้าไม่ทำการ Check out ตามวันและเวลาที่ Check in เข้าพัก ทางรีสอร์ทจะหักเงินและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระเบียบของรีสอร์ทตามจำนวนวันที่เกินที่มีการ Check out
 • กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันพักจริง 7 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้General Terms of Accommodation at Sky Dome Resotel

 • The resort is pleased to serve guests with well-furnished accommodation; but any damaged or lost personal belonging is beyond our responsibility. Please take care of your valuable items.
 • The resort allocates our space to offer guests the convenient parking; but does not cover any costs associated with any damages or missing property occurring to the vehicle.
 • Illegal or immoral action including playing gambling, sex trafficking and etc. is strictly prohibited.
 • Please keep clean to public and in-room areas. Guest pets are not allowed.
 • Please keep silence. According to our tolerance policy, we will refuse to admit or refuse service or accommodation or may remove a person who while on the premises of the hotel acts in an obviously intoxicated or disorderly manner, destroys or threatens to destroy resort property, or causes or threatens to cause a public disturbance.
 • At the Skydome Resotel, all guest rooms and public spaces are 100% non-smoking. There is designated smoking area outside of the building.
 • Inflammables, hazardous materials, narcotic, and other illegal objects are strictly prohibited.
 • Smelly object i.e. Durian is not allowed to be kept in the room or even in the resort area.
 • Adapter must be applied with all electric appliances which require different range of Watts to be used in Thailand.
 • Check-in at 14.00 hrs and Check-out before noon (12.00 hrs).
 • Exceeding check-out time, during 13.00 – 16.00 hrs, will result in extra charge at 50% of room rate.
 • Full room charge of an extra night shall be applied to the check-out done later than 16.00 hrs.
 • The resort limits the number of persons to be occupied in a particular guest room at 2 persons.  A child under 5 years of age stays complimentary in a room with parents without any charge and the maximum number of children per room is one. The resort will only allow registered guests to use its facilities and does not allow an unregistered guest to stay overnight at the hotel.
 • The resort reserves the right to collect damage deposit, of which the amount shall be varied according to room type. If damaged property or extra cost for food and beverage is not recorded, the full amount of deposit shall be returned ONLY to the registered guest at the time of check-out. In case of damaged property found, the compensation for damage shall be deducted from the damage deposit (the amount of compensation for damage relies on the Rates of Damaged Property as listed by the resort). If the cost of damage is greater than the deposit amount, the guest shall be responsible for the exceeding amount.
 • For the modification of check-out date and time after arrival without prior notification, the resort reserves the right to apply additional charge, according to the number of modified nights, to the guest.
 • In the event of cancellation received less than 7 days prior to the arrival, 100% retention will be charged on the reserved room rate.